RAJA SIPAHUTAR

Pomparan ni Raja Sipahutar


 • Jumlah Pengunjung

  • 61.677 hits
 • Komentar

 • Iklan

Ompu Sahata

====================================

Tampilan DIAGRAM klik DISINI

====================================

OMPU SAHATA…………..…….KETURUNAN KE-IV

KETURUNAN KE-V

 1. O.Pangamal
 2. O.Boksi
 3. O.Rondi

KETURUNAN KE-VI

O.PANGAMAL

 1. O.Muksa
 2. O.Taronggal
 3. O.Bt.Malim

O.BOKSI

 1. O.Suang Mega (Gr.Singa)
 2. O.Hasantian

O.RONDI

 1. A.Rondi

KETURUNAN KE-VII

O.MUKSA

 1. O.Rj.Uong

TARONGGAL

 1. A.Taronggal

O.Bt.MALIM

 1. A.Bt.Malim

O.SUANG MEGA

 1. Datu Guru
 2. O.Napu

O.HASANTIAN

 1. O.Pangahitan
 2. A.Togasosor (Pagar Batu)
 3. O.Galumbang (Mela Sibolga)

A.RONDI

 1. O.Tambak Raja
 2. O.Bumbunan
 3. O.Pangalap Roha
 4. O.Manimbual
 5. O.Rj.Gual

KETURUNAN KE-VIII

O.Rj.UONG

 1. O.Sinungsungan
 2. O.Oloan

A.TARONGGAL

 1. Taronggal

A.Bt.MALIM

 1. O.Djobang

DATU GURU

 1. Gr.Bisa

O.NAPU

 1. A.Napu

O.PANGAHITAN

 1. O.Mangalom

A.TOGA SOSOR

 1. A.Sobaloson

O.GALUMBANG

 1. A.Galumbang

O.TAMBAK RAJA

 1. Gr.Soharu

O.BUMBUNAN

 1. A.Pasangaru

O.PANGALAP ROHA

1. Belum ada info keturunan

O.MANIMBUAL

 1. Tumbaho Djagal

O.Rj.GUAL

 1. O.Anggoni
 2. O.Pasengga

KETURUNAN KE-IX

O.SINUNGSUNGAN

 1. O.Pasengga
 2. O.Parukkat

O.OLOAN

 1. A.Alsak

TARONGGAL

 1. O.Rostaha

O.DJOBANG

 1. A.Saleman

Gr.BISA

 1. A.Gaja
 2. O.Hobat
 3. O.Basiha
 4. O.Manotari
 5. O.Tonggo
 6. O.Solimpat
 7. O.Balanga
 8. O.Lantang

A.NAPU

 1. O.Jumaing

O.MANGALOM

 1. O.Siondingan

A.SOBALOSAN

 1. A.Toga Manir

A.GALUMBANG

 1. Pardengke Ganjang

Gr.SOHARU

 1. O.Simbang

A.PASANGARU

 1. O.Siondam
 2. A.Tanggu
 3. St.Abel

TUMBAHO DJAGAL

 1. Jaombit

O.ANGGONI

 1. O.Bolak
 2. O.Tahuru
 3. O.Patar

O.PASENGGA

 1. A.Pasengga
 2. O.Anggapon
 3. O.Arirang

KETURUNAN KE-X

O.PASENGGA

 1. A.Lahat
 2. O.Alun
 3. O.Humbil

O.PARUKKAT

 1. A.Parukkat

A.ASAK

 1. Alsak

O.ROSTAHA

 1. A.Rostaha

A.SALEMAN

 1. A.Dosima
 2. A.Milli

A.GAJA

 1. Belum Ada Info Keturunan

O.HOBAT

 1. O.Hualu

O.BASIHA

 1. A.Basiha
 2. A.Balanga

O.MANOTARI

 1. Rj.Usia
 2. Elias

O.TONGGO

 1. A.Tonggo
 2. Samuel

O.SOLIMPAT

 1. Lempang
 2. Martin
 3. O.Seriati

O.BALANGA

 1. A.Tuptup
 2. A.Frederik
 3. Panaja

O.LANTANG

1. Belum ada info keturunan

O.JUMAING

 1. A.Jumaing

O.SIONDINGAN

 1. O.Hetna (A.Siondingan)
 2. O.Sioan
 3. O.Pamahar
 4. O.Deak

A.TOGA MANIR

 1. O.Simanalese

PARDENGKE GANJANG

 1. Hisar
 2. Pangkutur
 3. Modang

O.SIMBANG

 1. O.Tuasa
 2. A.Soilangon
 3. A.Tinandangan

O.SIONDAM

 1. A.Siondam

A.TANGGU

 1. Manjadi

St.ABEL

 1. St.Johanis
 2. Jumadi
 3. Kuasi
 4. Hannas

JAOMBIT

 1. Gunea
 2. O.Porhas
 3. Djahuliling

O.BOLAK

 1. A.Ganda

O.TAHURU

 1. A.Daria

O.PATAR

 1. Angir
 2. Paniha

A.PASENGGA

 1. O.Peak

O.ANGGAPON

 1. A. Anggapon (O.Raksa)
 2. O. Asai
 3. O. Tukang Alang

O.ARIRANG

 1. A.Winggor
 2. Saulus
 3. Esman

KETURUNAN KE-XI

A.LAHAT

 1. A.Hiskia (O.Laurensus    )

O.ALUN

 1. Josua
 2. Sakarias

O.HUMBIL

 1. Kenan
 2. Ruben

A.PARUKKAT

 1. Japet

ALSAK

 1. A.Tobina
 2. Elieser

A.ROSTAHA

 1. A.Boni

A.DOSIMA

 1. Sua

A.MILLI

 1. Taris
 2. A.Ganda

GAJA

 1. Belum Ada Info

O.HUALU

 1. A.Hualu
 2. Gr.Kalpin

A.BASIHA

 1. Andreas
 2. Josep

A.BALANGA

 1. Aris
 2. Jetro

Rj.USIA

 1. A.Jura

ELIAS

 1. Manahara

A.TONGGO

 1. K.Jakob

SAMUEL

 1. Gulasa

LEMPANG

 1. Lebanus
 2. Mangantar
 3. Paul

MARTIN

 1. Jumen (O. Tahi)

O.SERIATI

 1. Herman
 2. Romulus
 3. Bisler
 4. Sihar

A.TUPTUP

 1. Derik
 2. Hadarian

A.FREDERIK

 1. Satianus
 2. Manabar

PANAJA

 1. Elias
 2. Natan

A.JUMAING

1. Belum ada info keturunan

O.HETNA (A.SIONDINGAN)

 1. O.Nasari
 2. O.Kalaudin

O.SIOAN

 1. O.Batuan
 2. O.Sandi
 3. O.Dimpan
 4. O.Tunangan

O.PAMAHAR

 1. O.Bentua
 2. O.Wasinton
 3. O.Paraduan

O.DEAK

 1. O.Saman (A.Deak)
 2. O.Tonny (A.Tiurlan)
 3. O.Meryana (K.Sayun)

O.SIMANALESE

 1. O.Pioan
 2. O.Sopar
 3. O.Jomak

HISAR

 1. Jose

PANGKUTUR

 1. H.Denan
 2. Masudin
 3. Achmad
 4. Ganjang

MODANG

 1. Abudin
 2. Marsudin

O.TUASA

 1. A.Tuasa
 2. A.Pajoalam
 3. A.Mareleng (O.Sumihar)
 4. O.Benget
 5. O.Duma /O.Turman
 6. O.Roslan/O.Herbet

A.SOILANGON

 1. St.Natan

A.TINANDANGAN

 1. Sakkap
 2. Mantu
 3. Badeha

A.SIONDAM

 1. A.Kenni
 2. Rellus
 3. Jacob

MANJADI

 1. Jansen

A.ANGGAPON (O.RAKSA)

 1. A.Raksa
 2. Gatang
 3. Dogom
 4. Lata
 5. O. Taluttum

KETURUNAN KE-XII

LAHAT (Op.   )

 1. Hiskia

JOSUA

 1. Josia

SAKARIAS

 1. Oskar

KENAN

 1. Angkus

RUBEN

1. Belum ada info keturunan

JAPET

 1. Saul
 2. Costan
 3. Peter
 4. Oskar

A.TOBINA

1. Belum ada info keturunan

ELIESER

 1. Renatus
 2. Lelanus

A.BONI

 1. Boni

SUA (A.Robinson)

 1. Robinson
 2. Maradu

TARIS

 1. Bisara
 2. Sahala

A.GANDA

 1. Belum ada info keturunan

A.HUALA

 1. Deling

Gr.KALPIN

 1. Gr.Mangaliat
 2. Taruli

ANDREAS

 1. Wasinton

JOSEP

 1. Andar
 2. Mangantar

ARIS

 1. Manuarang

JETRO

 1. Tukkol
 2. Gr. Sebulon

A.JUARA

 1. Juara

MANAHARA

 1. Oloan

K.JAKOB

 1. Taga

GULASA

1. Belum ada info keturunan

LEBANUS

 1. Pulingan
 2. Idris
 3. Christop

MANGANTAR

1. Belum ada info keturunan

PAUL

1. Belum ada info keturunan

JUMEN (O. TAHI)

 1. A. Tahi
 2. Cryppa
 3. Maruhum

HERMAN

1. Belum ada info keturunan

ROMULUS

 1. Ronal

BISLER

 1. Belum ada info keturunan

SIHAR

1. Belum ada info keturunan

DERIK

 1. Poltak
 2. Suka
 3. Hasian

HADARIAN

 1. Maju
 2. Alboin

SATIANUS

1. Belum ada info keturunan

MANABAR

1. Belum ada info keturunan

ELIAS

1. Belum ada info keturunan

NATAN

1. Belum ada info keturunan

O.NASARI

 1. Belum ada info

O.KALAUDIN

1. Belum ada info keturunan

O.BATUAN

 1. Belum ada info keturunan

O.SANDI

 1. Belum ada info keturunan

O.DIMPAN

 1. O.Elisma
 2. O.Riama
 3. O.Dores

O.TUNANGAN

 1. Belum ada info keturunan

O.BENTUA

1. Belum ada info keturunan

O.WASINTON

 1. Belum ada info keturunan

O.PARADUAN

1. Belum ada info keturunan

O.SAMAN (A.DEAK)

 1. Jese

O.TONNY (A.TIURLAN)

 1. Dontas
 2. Tonny

O.MERYANA (K.SAYUN)

 1. Mangara
 2. Japaringgonan

O.PIOAN

 1. O.Tiarma
 2. Huria
 3. Jairus
 4. Justin
 5. O.Parluhutan

O.SOPAR

 1. Elkana
 2. O.Hulman
 3. O.Patar
 4. O.Mangasa
 5. Esau
 6. Bungaran

O.JOMAK

 1. A.Morhan
 2. Hesekiel
 3. Abiram

O.JOSE

 1. Walter

H.DENAN

1. Belum ada info keturunan

MASUDIN

 1. Salam
 2. Rozali

ACHMAD

 1. Chairul saleh
 2. Hamzah
 3. Asmin

GANJANG

1. Belum ada info keturunan

ABUDIN

1. Belum ad ainfo keturunan

MARSUDIN

 1. Liber

A. TUASA

 1. Tuasa
 2. A.Pinta

A.PAJOALAM

 1. Sudin Cs

A.MARELENG (O.SUMIHAR)

 1. St.Daud (O.Edward)
 2. Jona (O.Lindung)
 3. St.Lebanus (O.Pardamean)
 4. Baginda (A.Apul /O.Anton)

O.BENGET

 1. Liberti (O.Hobbes)
 2. O.Torma (A.Anggiat)
 3. Sasaridin (A.Mangotan)
 4. O.Imelda /Pitara

O.DUMA /TURMAN

 1. O.Manisar

O.ROSLAN

 1. O.Naomi

St.NATAN

 1. Joab
 2. Herkules
 3. Gustaf
 4. Solad

SAKKAP

 1. Sinta
 2. Togamian

MANTU

 1. Meber
 2. Bonar

BADEHA

 1. Apul
 2. Osman
 3. Hoddiman
 4. Kayo

A.KENNI

 1. Kuradin

RELLUS

 1. Kander
 2. Sidik

JACOB

 1. Meriken

JANSEN

1. Belum ada info Keturunan

A.RAKSA

1. Belum ada info Keturunan

GATANG

1. Belum ada info Keturunan

DOGOM

1. Belum ada info Keturunan

LATA

1. Belum ada info Keturunan

O.TALUTTUM

1. Hiskia

2. Purnian

KETURUNAN KE-XIII

HISKIA (A.LORENSIUS) – Keturunan dari O.DEAM (XI)

 1. Lorensius
 2. Djonggi
 3. Dahang

JOSIA

 1. Apul Cs.

OSKAR

1. Belum ada info keturunan

ANGKUS

 1. Salam
 2. Tobok

SAUL

1. Belum ada info keturunan

COSTAN

1. Belum ada info keturunan

PETER

1. Belum ada info keturunan

OSKAR

1. Belum ada info keturunan

RENATUS

1. Belum ada info keturunan

LEBANUS

1. Belum ada info keturunan

BONI

 1. Sahat Cs.

ROBINSON

1. Belum ada info keturunan

MARADU

1. Belum ada info keturunan

BISARA

1. Belum ada info keturunan

SAHALA

1. Belum ada info keturunan

DELING

 1. Jondim

Gr.MANGALIAT

1. Belum ada info keturunan

TARULI

1. Belum ada info keturunan

WASINTON

1. Belum ada info keturunan

ANDAR

1. Belum ada info keturunan

MANGANTAR

1. Belum ada info keturunan

MANUARANG

 1. Mangaraksa

TUKKOL

 1. Selmat

Gr.SEBULON

1. Belum ada info keturunan

JUARA

 1. Buangga
 2. Obet

OLOAN

 1. Tonny Cs

TAGA

 1. Hobel

PULINGAN

1. Belum ada info keturunan

IDRIS

1. Belum ada info keturunan

CHRISTOP

1. Belum ada info keturunan

RONAL

1. Belum ada info keturunan

POLTAK

1. Belum ada info keturunan

SUKA

1. Belum ada info keturunan

HASIAN

1. Belum ada info keturunan

MAJU

1. Belum ada info keturunan

ALBOIN

1. Belum ada info keturunan

O.MANOTA

 1. Batuan
 2. Albinus
 3. Albonus

PAELAN

1. Belum ada  info keturunan

O.ELISMA

 1. A.Elisma
 2. A.Poniman

O.RIAMA

 1. Belum ada info keturunan

O.DORES

 1. Belum ada info keturunan

ERNIS

1. Belum ada info keturunan

JESE

 1. Parulian

DONTAS

1. Belum ada info keturunan

TONNY

1. Belum ada info keturunan

MANGARA

1. Belum ada info keturunan

JAPARINGGONAN

1. Belum ada info keturunan

O.TIARMA

 1. A.Tiarma
 2. Riodot

HURIA

 1. H.Dongan
 2. Mangondal

JAIRUS

 1. Buliher

JUSTIN

 1. Walen
 2. Pukka
 3. Ramli

O.PARLUHUTAN

 1. Maju

ELKANA

 1. A.Maruawal
 2. Wilson

O.HULMAN

 1. Waldemar
 2. Halomoan
 3. Djonggi
 4. Heber
 5. Fasto

O.PATAR

 1. A.Patar

O.MANGASA

 1. Manihar
 2. Sahala
 3. Sabar
 4. Ojak

A.MORHAN

1. Belum ada info keturunan

HESEKIEL

 1. Sahat
 2. Umar
 3. Kaspar

ABIRAM

1. Belum ada info keturunan

WALTER

 1. Paima Sondang
 2. Tiurma Ulaon
 3. Wiliater

SALAM

 1. Tua Pandapotan
 2. Zainul Arifin
 3. Bandot

ROZALI

1. Belum ada info keturunan

CHAIRUL SALEH

1. Belum ada info keturunan

HAMZAH

1. Belum ada info keturunan

ASMIN

1. Belum ada info keturunan

LIBER

1. Belum ada info keturunan

TUASA

 1. Hadarian
 2. Sahat
 3. Saut

A.PINTA

 1. Ganda
 2. Krisman
 3. Pital
 4. Osman

A.SUDIN

 1. Sudin

St.DAUD

 1. Sihar

JONA

 1. Gr.Hernalom

St.LEBANUS

 1. Willem
 2. Koren
 3. Bilia
 4. Maraden

BAGINDA (A.APUL /O.ANTON)

 1. Apul Parsaoran (O.Putri)
 2. W.Budi
 3. Liberty Sumurung
 4. St.Pandapotan
 5. Manarsar
 6. Sahat

O.HOBBES

 1. Gr.Jannus
 2. Jintang
 3. Susulan

O.TORMA

 1. Anggiat
 2. Lodewik
 3. Doharman

JASARIDIN (A.MANGATAN)

 1. Mangatan
 2. Werton
 3. Baik
 4. Ali
 5. Toper
 6. Lampir

O.IMELDA

 1. K. Edi Nawir
 2. Beresman
 3. Turgas

O.MANISAR

 1. Turman
 2. Maraden
 3. Mansur

HISKIA – Keturunan O.TALUTTUM

 1. Mampetua
 2. Arden
 3. Lamsuha

PURNIAN

 1. Robert
 2. Robin
 3. Pahala
 4. Johannes

KETURUNAN KE-XIV

A.ELISMA

 1. Rajuman
 2. Apputiga

A.PONIMAN

 1. Poniman
 2. Sastro
 3. Barstmendas
 4. Jan Erikson
 5. Rizky

WALDEMAR

 1. Hulman
 2. Marunum

HEBER

 1. Uju

A.PATAR

 1. Patar

SUDIN

 1. Hibur Cs.

Gr.JANNUS

 1. Gr.Hobbes

JINTANG

 1. Sartoni Dulasjun
 2. Rejeki Parningotan
 3. Ferry Raise Natalio

SUSULAN

 1. Rico

ANGGIAT

 1. Torma

LODEWIK

 1. Ronni Cs.

MAMPETUA

 1. Sahat Parlindungan
 2. James H.D
 3. Timbang T.M
 4. Martin D.P

ARDEN

 1. Pahala Sopan

LAMSUHA

 1. Ipan Parningotan
 2. Albert Fransiscus

KETURUNAN KE-XV

SAHAT PARLINDUNGAN

 1. Riky Jacob
 2. Richard Sandro Dermanto
 3. Putra Julianto

JAMES H.D

 1. Ryan Jonathan

TIMBANG T.M

 1. Andre Arta Kristiawan

MARTIN D.P

 1. Marshall Oscar Daniel
Iklan
 
%d blogger menyukai ini: